31
Máj

výzva|Predkladanie žiadostí na podporu mladých vedeckých pracovníkov (2019)

Začiatok
31. máj. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2019 12.00 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, Bratislava
Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP) s označením MVP 2019.


Hlavným zámerom výzvy MVP je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja.

Hlavným cieľom výzvy pre MVP je zvýšenie atraktívnosti ich vedeckej kariéry.
 
Minimálny objem finančných prostriedkov na výzvu je 100 000 EUR. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na MVP, a to minimálne vo výške 3000 EUR a maximálne vo výške 5000 EUR.
 
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú

 • všetky štyri všeobecné kritériá:
  - vek do 35 rokov,
  - PhD. do roku 2018,
  - zamestnanec žiadateľa,
  - dokladované oprávnené náklady vynaložené žiadateľom
 • a obidve odborné kritériá:
  - autor/spoluautor výstupov kategórií VPP-2018 1.01, 1.02, 1.06, 1.07
  - je riešiteľom/spoluriešiteľom projektu všeobecnej výzvy

Žiadosti sa prekladajú na adresu agentúry uvedenú na internetovej stránke www.apvv.sk.
Lehota na predkladanie žiadostí je od 31. mája 2019  do  30. septembra 2019.

 

Viac informácií

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Distres predstavuje nadmernú záťaž organizmu, kt. môže osobe uškodiť a vyvolať ochorenia a poruchy.
Zistite viac