31
Máj

výzva|Predkladanie žiadostí na podporu mladých vedeckých pracovníkov (2019)

Začiatok
31. máj. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. sep. 2019 12.00 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, Bratislava
Popis

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov (MVP) s označením MVP 2019.


Hlavným zámerom výzvy MVP je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja.

Hlavným cieľom výzvy pre MVP je zvýšenie atraktívnosti ich vedeckej kariéry.
 
Minimálny objem finančných prostriedkov na výzvu je 100 000 EUR. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na MVP, a to minimálne vo výške 3000 EUR a maximálne vo výške 5000 EUR.
 
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú

 • všetky štyri všeobecné kritériá:
  - vek do 35 rokov,
  - PhD. do roku 2018,
  - zamestnanec žiadateľa,
  - dokladované oprávnené náklady vynaložené žiadateľom
 • a obidve odborné kritériá:
  - autor/spoluautor výstupov kategórií VPP-2018 1.01, 1.02, 1.06, 1.07
  - je riešiteľom/spoluriešiteľom projektu všeobecnej výzvy

Žiadosti sa prekladajú na adresu agentúry uvedenú na internetovej stránke www.apvv.sk.
Lehota na predkladanie žiadostí je od 31. mája 2019  do  30. septembra 2019.

 

Viac informácií

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Priemer najväčšieho asteroidu Vesta je nad 500 km, najmenší pozorovaný asteroid 2015 TC25 má len 2 m
Zistite viac