2
Máj

súťaž|ENVIROMESTO 2019

Začiatok
02. máj. 2019 00.00 hod.
Koniec
31. júl. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Spoluorganizátori
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Popis

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasujú 2. ročník súťaže ENVIROMESTO 2019.

 

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v reálnom živote.

 

Pre mestské samosprávy je aj táto súťaž príležitosťou bilancovať  výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať svoje úspechy. Súťaž je vyhlasovaná na podporu miestnych orgánov a zvýšenie povedomia verejnosti. Podnecuje komunitné vnímanie a spoluprácu politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti, keďže práve na miestnej úrovni sa dajú najlepšie nájsť účinné riešenia pre viaceré problémy životného prostredia.

V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v  jednotlivých súťažných oblastiach:

  • Enviromesto v oblasti prechodu na zelené a obehové hospodárstvo,
  • Enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny,
  • Enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia, 
  • Enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy,

pričom v každej oblasti sa súťaží v kategóriách:

Aktívna samospráva,

Originálna aktivita

Trvalé opatrenie.

 

 Titul Enviromesto 2019 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.

 

Do súťaže ENVIROMESTO 2019 sa môže zapojiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta), ktoré dokáže prezentovať príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré zlepšujú jeho životné prostredie v uvedených súťažných oblastiach. 

 

Prihlášky do súťaže sa podávajú do 31. júla 2019.

 

Stránka podujatia

Súvisiace:

Podujatia
súťaž|Zelený svet 2019
11. mar. 2019 00.00 hod.
Hore
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
In vitro fertilizacia je oplodnenie mimo tela matky.
Zistite viac