17
Máj

prezentácia|Deň fascinácie rastlinami 2019 na Slovensku

Začiatok
17. máj. 2019 00.00 hod.
Koniec
23. máj. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Festival
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Národné poľnohospodárske a potravinové centrum Piešťany
Popis

Piaty medzinárodný Deň fascinácie rastlinami 2019 (FoPD 2019) bude odštartovaný po celom svete vedcami zaoberajúcimi sa rastlinami pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

 

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.

 

Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!

Podujatia na Slovensku

 

Fascinácia rastlinami 2019 (výstava)
   Slovenské národné múzeum, Bratislava, 17.5. - 15.6. 2019
Unikátna kolekcia obrázkov pripravená v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne je výberom obrázkov z bilingválnej česko-anglickej učebnice autorov Alexander Lux a kolektív “Obrazový průvodce anatomií rostlin/ Visual Guide to Plant Anatomy”. Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník.”

 

Deň fascinácie rastlinami 2019 (deň otvorených dverí)
   VÚRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 23.5. 2019, 09:00 - 16:00
V priestoroch výskumného ústavu budú pripravené rôzne formy ukážok tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Návštevníci si budú môcť pozrieť výsledky náročných a zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín, hodnotenie rezistencie rastlín voči chorobám, kvalitatívne analýzy semien rastlín. Mnohé jednoduché pokusy si budú môcť hostia akcie aj sami vyskúšať, napr. dôkazové reakcie bielkovín, kvalitatívne analýzy pôdy alebo mikroskopické pozorovania patogénov. Každého určite zaujme, ako je možné pestovať rastliny v skúmavkách, ako sa dá vyizolovať molekula DNA a prečo hrdza nikdy nespí. Pozvánka (jpg 73 kB).

 

BIOtechnologické rastliny (prezentácia, výstava)
   VÚRV Piešťany, Bratislavská cesta 122, 23.5. 2019, 09:00 - 16:00
Budú prezentované hlavne pre študentov vybrané druhy rastlín pestované a využívané v rastlinných a farmaceutických biotechnológiách, rastliny pestované v laboratórnych podmienkach v skúmavkách na živných médiách alebo na špeciálnych živných substrátoch produkujúce rôzne biologicky aktívne látky. Prezentované budú jednoduché metódy, ako možno v týchto rastlinách dokázať a následne extrahovať zaujímavé látky s biologickou a funkčnou hodnotou. Všetci ste srdečne vítaní!

 

Fascinujúce trávy (prezentácia, výstava, praktické činnosti)
   23.5. 2019, 10:00 - 16:00
Prezentované budú ukážky tradičnej kosby na lúkach a pasienkoch, tradičné nástroje a iné pomôcky. Prezentovaný bude význam tráv pre krajinu a obnoviteľné životné prostredie. Okrem toho bude prezentovaný aj význam včiel ako neoddeliteľnej súčasti životného cyklu rastlín a využitie rastlín pri tvorbe mestských parkov.

 

Rastliny, prostredie a človek (prezentácia, výstava, prehliadka)
  Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF v Nitre, 22.5. 2019, 9:00-16:00
Exkurzia s odbornými ukážkami a prezentáciami so zameraním na vybrané fyziologické procesy rastlín a problematiku využívania rastlín človekom, poznávanie liečivých, jedovatých rastlín, okrasných a úžitkových rastlín v areáli a skleníku KBG. (cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ alebo 8-roč. gymnázií).

 

Deň fascinácie rastlinami (prezentácia, výstava)
   Múzeum ŠL TANAP v Tatranskej Lomnici, 18.5.2019, 15:00 - 20:00
Deň fascinácie rastlinami je spojený s akciou Noc múzeí a galérií. Návštevníkom  ponúkneme možnosť spoznávať tatranské rastliny od semienka po rastlinku, ukážeme výsledky botanického výskumu, Poskytneme prednášky Tatranskej horskej  služby – dobrovoľný zbor na tému Poznávame vysoké Tatry, a Jána Slivinkého na tému Zmeny lesov v Tatranskej javorine. Pozvánka.

 

Deň fascinácie rastlinami 2019 na Prírodovedeckej fakulte UK (prezentácia, výstava)
  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave miestnosť PLUS (B1-322), 17.5. 2019, 9:30 - 16:00
1. séria krátkych zaujímavých prednášok zo života rastlín, 2. prehliadka priestorov Katedry fyziológie rastlín (kultivačné komory, mikroskopy, laboratóriá). Podujatie je primárne určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, no vítaní sú všetci, ktorí sa chcú fascinovať svetom rastlín. Miestnosť bude upravená podľa toho, koľko škôl sa zaregistruje. V prípade záujmu väčších skupín (žiaci ZŠ, SŠ a pod.) kontaktujte, prosím, organizátorov vopred. 

 

Podujatia na Slovensku / vo svete

Súvisiace:

Články
Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Nanoveda a nanotechnológie sa zaoberajú výskumom a využitím materiálov s rozmermi v rozsahu 1–100 nm
Zistite viac