21
Máj

Bratislavská vedecká cukráreň: Aurel Stodola, otec parných turbín... (2019-05)

Začiatok
21. máj. 2019 09.00 hod.
Koniec
21. máj. 2019 11.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

Aurel Stodola, otec parných turbín.
Z Liptova do Zürichu a späť domov

 
Hosť: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
vedecký pracovník, Fyzikálny ústav SAV
 
Dátum a čas: 21. máj 2019 o 9.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

V májovej Vedeckej cukrárni si pripomenieme 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, génia energetiky, fyzika, technika a zakladateľa teórie parných a plynových turbín. Do dejín svetovej techniky sa zapísal ako konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete. Jeho vynálezy  doteraz a dennodenne ovplyvňujú život miliónov ľudí bez toho, aby si to uvedomovali. 

 

Prednáška zhrnie ságu rodu Stodolovcov z Liptovského Mikuláša. Aurela Stodolu predstavíme ako predobraz moderného slovenského vedca 20. storočia s ohlasom a uznaním v zahraničí aj doma. Uvedieme výsledky jeho priekopníckej práce v oblasti parných a plynových turbín, ako aj v iných sférach techniky. Stodolu porovnáme s inými velikánmi vedy a techniky 20. storočia a začleníme ho do galérie Slovákov alebo vedcov so slovenským pôvodom, ktorí získali najvyššie ocenenia, vrátane Nobelových cien. Uvedieme detaily jeho pôsobenia na ETH Zürich. Priblížime tradície, ktoré tam vytvoril, a ktorými sa zapísal do histórie jednej zo špičkových technických univerzít. Objasníme aj okolnosti prenosu telesných pozostatkov Stodolu a jeho manželky z Zürichu na Slovensko, na ktorom sa prednášajúci osobne podieľal.


Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. pôsobí od roku 1964 v Slovenskej akadémii vied, kde obhájil hodnosť DrSc. v odbore elektronika a vákuová technika. Titul profesora fyziky získal na STU, je nositeľom čestných doktorátov štyroch univerzít doma a v zahraničí. V rokoch 1994 až 2009 vykonával funkciu predsedu SAV. V súčasnosti Slovensko reprezentuje v jednom z programových výborov hlavného európskeho vedeckého programu Horizont 2020. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zaoberal polovodičmi, mikroelektronikou, lasermi, dnes sa venuje nanotechnológiám, osobitne senzorom plynov. Je autorom vyše 400 vedeckých prác a autorom a spoluautorom 5 odborných vedeckých publikácií. Napísal 12 kníh literatúry faktu, v ktorých sa zaoberal osobnosťami vedy. V jednej z nich spracoval aj portrét Aurela Stodolu. Navyše, písal aj vedecké cestopisy a vydal tri zbierky aforizmov a bonmotov.

 

Prihláška pre školy 

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rok 1953 bol rokom objavu DNA.
Zistite viac