7
Marec

výzva|grantový program Podpora vedy a výskumu 2019

Začiatok
07. mar. 2019 00.00 hod.
Koniec
15. apr. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Nadácia ESET, Einsteinova 24, Bratislava
Popis

Grantová výzva Nadácie ESET: Podpora vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.
 
V roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.
 
Cieľ programu
podporiť aktivity organizácií a verejných inštitúcií týkajúce sa popularizácie vedy a výskumu na území Slovenskej republiky.

Časový harmonogram programu
Otvorenie výzvy: 7. marca 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríla 2019
Zverejnenie výsledkov: 30. apríla 2019
Realizácia projektov: 30. apríla 2019 – 30. novembra 2019
Záverečné vyúčtovanie projektov: do 30. novembra 2019

Výška grantu
Na grantovú výzvu je vyčlenených 30 000 EUR, maximálna výška žiadosti o grant na jeden projekt je 5 000 EUR. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, nižšou sumou, ako je požadovaná výška grantu.


Príjemcovia grantu
Príjemcom grantu môže byť: nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnicka osoba. Žiadateľom nemôže byť fyzická osoba.

 

Základné podmienky získania grantu

  • Projekt aktívne popularizuje vedu a výskum na Slovensku.
  • Ide o neziskový projekt s verejnoprospešným dopadom.
  • Projekt slúži širšej komunite ľudí a má dlhodobý prínos.
  • Projekt neslúži na podporu politických strán, aktivity spojené s praktizovaním náboženstiev a filozofií.
  • Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 EUR.
  • Predkladaný projekt musí mať spolufinancovanie aspoň 10% nákladov z celkového rozpočtu projektu z iných zdrojov.

Prijímanie projektov
Administrátorom grantovej výzvy Podpora vedy a výskumu je Nadácia ESET. Na prijímanie žiadostí je vytvorený formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke nadácie ESET.
 
Hodnotenie projektov
Predložené projekty bude hodnotiť komisia zložená z členov správnej rady Nadácie ESET podľa stanovených kritérií.

 

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Viac ako dve tretiny pacientov trpiacich na Alzheimerovu chorobu tvoria ženy.
Zistite viac