7
Marec

výzva|grantový program ESET Science Award 2019

Začiatok
07. mar. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. apr. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Nadácia ESET, Einsteinova 24, Bratislava
Popis

ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Od roku 2019 ho udeľuje  Nadácia ESET. 
Eset Science AwardSme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.
 
Hlavné kategórie

  • Výnimočný vedec oceňuje výnimočných vedcov za ich dlhodobý prínos v slovenskom aj medzinárodnom vedeckom priestore. Výsledky ich práce sú medzinárodne rešpektované a ich celkové pôsobenie má presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti. Víťaz získa finančnú odmenu 100 000 eur.
  • Mladý vedec oceňuje mladých vedcov do 35 rokov, ktorí sa prácou vo svojom odbore podieľajú na vedeckom výskume s mimoriadnym prínosom pre spoločnosť a majú veľký potenciál do budúcnosti. Víťaz získa finančnú odmenu 5 000 eur.

Špeciálna kategória

  • Vysokoškolský pedagóg oceňuje vysokoškolských pedagógov, ktorí sú výnimoční odborníci vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k výnimočným výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov. Kategória bude vyhlásená neskôr.

Kandidáti môžu zaslať svoju prihlášku prostredníctvom online formulára na www.esetscienceaward.sk. Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2019. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z uznávaných vedcov, ktorých nadácia postupne predstaví na web stránke projektu ESET Science Award. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019.

 

Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.

 

Do oboch kategórií sa môžu prihlasovať vedeckí pracovníci pôsobiaci v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom: najmä slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská a súkromné spoločnosti so sídlom na Slovensku.

 

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vo Vysokých Tatrách je evidovaných okolo 230 glaciálnych jazier.
Zistite viac