1
Február

registrácia|konferencia|Sedimenty vodných tokov a nádrží (2019)

Začiatok
01. feb. 2019 00.00 hod.
Koniec
15. máj. 2019 23.59 hod.
Miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská vodohospodárska spoločnosť
Spoluorganizátori
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Popis

KONFERENCIA „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“

 
V dňoch 22. – 23. mája 2019 organizujeme v Bratislave, v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva IX. konferenciu s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“ .
 
Tematické okruhy konferencie

  • normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
  • sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach, zanášanie nádrží
  • kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
  • vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
  • legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.

Dôležité termíny

  • 25. 01. 2019: oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok (pozri ďalej)
  • 08. 02. 2019: oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie pokynov na  vypracovanie rukopisov
  • 10. 04. 2019: konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
  • 15. 05. 2019: uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
  • 22. – 23. mája 2019: termín konferencie

Pozvánka (pdf 368 kB)

Viac informácií

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Slovenská etnologička Božena Filová sa od počiatkov vedeckej kariéry zasadzovala za angažovanú vedu.
Zistite viac