12
Február

výzva|Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta H2020 (2019)

Začiatok
12. feb. 2019 00.00 hod.
Koniec
30. jún. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Popis

Otvorená výzva na prihlásenie sa za experta / mentora pre projektové návrhy v rámci programu Horizont 2020.
 
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu Horizont 2020.
 

Úlohy expertou zahŕňajú

  • odborné rady a hodnotenie podávaných projektových návrhov,
  • mentorovanie žiadateľov a
  • finálny skríning podávaných projektových návrhov.

Ak máte skúsenosti projektami EÚ, či už ako hodnotitelia alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť Slovenskej republiky v programe Horizont 2020.
 
Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV podľa formulára. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka.
 
Podmienky odmeňovania:
Na základe podpísania dohody o vykonaní práce bude konzultácia, mentorovanie a skríning podávaných návrhov projektov honorovaný v rozsahu 100 EUR na jeden projekt (predpokladaný rozsah práce 1 človekodeň).

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením nasledovného formuláru.

 

Viac informácií

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Správanie je komplexný prejav/závisí od génov/no z veľkej časti je dotvorený a ovplyvnený prostredím
Zistite viac