12
Február

registrácia|konferencia|DidInfo 2019

Začiatok
12. feb. 2019 00.00 hod.
Koniec
19. mar. 2019 23.59 hod.
Miesto
Fakulta prírodných vied, UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
Mesto
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Katedra informatiky FPV UMB, Banská Bystrica
Spoluorganizátori
Katedra aplikované matematiky FP TUL, Liberec, CZ
Popis

DidInfo 2019 - Medzinárodná vedecká konferencia o vyučovaní informatiky
 
Dátum: 3.–5. apríl 2019
Miesto konania: Fakulta prírodných vied, UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 
25. ročník konferencie DidInfo–umožňuje výmenu skúseností a výsledkov zpedagogického výskumu zameraného na vzdelávacie oblasti informatiky vo všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane univerzitného, predškolského a celoživotného. Zároveň poskytuje odbornej komunite priestor pre diskusiu o vzdelávacích cieľoch informatiky, didaktike, výučbových metódach, hodnotení, aktuálnych otázkach, trendoch, poznatkoch, učebných materiálochaprojektoch na podporu rozvoja informatického vzdelávania. Časť konferencie je vyhradená praktickým ukážkam a workshopom.

Ciele

 • nadviazať a prehĺbiť spoluprácu odborných pracovísk zameraných na prípravu budúcich učiteľov informatiky,
 • diskutovať o aktuálnych trendoch v oblasti didaktiky informatiky,
 • spolupodieľať sa na profilovaní štátnych vzdelávacích programov pre základné a stredné školy,
 • zdieľať výsledky výskumov zameraných na vyššie uvedené tematické oblasti,
 • podporiť výmenu skúseností medzi akademickým prostredím a praxou.

Hlavné témy

 • pedagogický výskum v oblasti výučby informatiky,
 • školská informatika a skúsenostiz rôznych krajín,
 • metódy výučby informatiky a vzdelávací obsah na jednotlivých stupňoch,
 • reformy, inovácie a dobré príklady výučby informatiky,
 • informatické súťaže, projekty, podporné aktivity, mimoškolská činnosť a pod.,
 • príprava a formovanie budúcich učiteľov informatiky a ich ďalšie vzdelávanie,
 • IoT, robotika, Design Thinking, výpočtové akonceptuálne porozumenie vo výučbe,...

Jazyky konferencie: angličtina, slovenčina, čeština.
Dôležité termíny
Úplná verzia príspevku v konf. systéme: 31. januára 2019
Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku: 19. február 2019
Úplná verzia posteru/rozšíreného abstraktu v systéme: 20. február 2019
Návrhy workshopov organizátorom: 20. február 2019
Oznámenie o prijatí/neprijatí posteru/rozšíreného abstraktu: 27. február 2019
Finálne príspevky/postery/rozšírené abstrakty do zborníka: 7. marec 2019
Registrácia a platba: 19. február–19. marec 2019
Konanie konferencie: 3.-5.apríl 2019

Ďalšie informácie
Všetky prijaté príspevky odprezentované na konferencii aspoň jedným autorom budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie s vlastným ISBN.
Učiteľom z partnerských škôl vrámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie je možné cestovné výdavky (ubytovanie, stravné, vložné, cestovné) preplatiť v plnej výške z projektu.

 

Pozvánka (pdf 404 kB)

Stránka podujatia

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rituál zdobenia stromov v období pred zimným slnovratom siaha do predkresťanských čias.
Zistite viac