28
Február

Veda v CENTRE: Autizmus výzva pre spoločnosť (2019-02)

Začiatok
28. feb. 2019 17.00 hod.
Koniec
28. feb. 2019 19.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

Prednáška Autizmus výzva pre spoločnosť

 
Hosť:
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
prednostka Fyziologického ústavu LF UK
 
28. február 2019 o 17.00 hod
Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.
 

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o autizme ako o vážnej  neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa. Povieme si, aké sú možné faktory jej vzniku, čo sa deje počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr už v prenatálnom období a prečo sa autistická porucha v niektorých prípadoch nepovažuje za chorobu, ale za neurologickú odlišnosť.

 

Spektrum autistických porúch (PAS) reprezentuje fenotypovo heterogénnu skupinu porúch so spoločnými znakmi v dvoch základných doménách:

- deficit v sociálnej komunikácii a
- interakcii a repetitívne vzory správania, záujmov a aktivít.

 

V ostatných desaťročiach stúpa výskyt autistických porúch, prednáška preto objasní možné vysvetlenia nárastu tejto neurovývinovej poruchy. Autizmus má vysokú dedivosť, takže genetické faktory sú zrejme kľúčom k pochopeniu príčin, ale aj rôznych prejavov tejto poruchy. Nemálo významné sú pri vzniku autizmu aj faktory prostredia. Prednáška bude zameraná na vplyv etiologických faktorov na vývin neurónov a ich spojení v rôznych oblastiach mozgu súvisiacich s empatiou a sociabilitou.

 

Vyššia prevalencia autizmu v mužskej populácii aj pokusy na zvieratách poukazujú na možnú úlohu testosterónu v patogenéze autizmu, a to najmä počas kritického obdobia vývinu mozgových štruktúr v prenatálnom období. V prednáške rozoberieme rozdiely v prejavoch autizmu u oboch pohlaví a predstavíme hypotézu „hypermužského mozgu“.

 

V závere načrtneme aj možnosti intervencie ale aj využitia potenciálu jedincov s autizmom v spoločnosti.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
Ak k nám nemôžete prísť, môžete ho sledovať aj cez Živé vysielanie.

 

Podujatie na FB

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mozog je schopný vyprodukovať energiu potrebnú na svietenie jednej žiarovky.
Zistite viac