1
December

súťaž|Strojárska olympiáda 2019

Začiatok
01. dec. 2018 00.00 hod.
Koniec
21. feb. 2019 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, Bratislava
Popis

Dekan Strojníckej fakulty STU vyhlasuje v mesiacoch december 2018 - február 2019 už XII. ročník Strojárskej olympiády. Finále bude 21. februára 2019, ako súčasť Dňa otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

 

Jedným z cieľov súťaže "Strojárska olympiáda" je propagovať technické vzdelanie strojárskeho charakteru a Strojnícku fakultu STU v Bratislave prostredníctvom vedomostných súťaží. Chce poskytnúť študentom gymnázií, stredných škôl a učilíšť s maturitou základné informácie o Strojníckej fakulte STU v Bratislave, podnietiť záujem študentov o problematiku strojníctva formou zábavných vedomostných súťaží.

 

Hlavným dôvodom organizácie "olympiády" je osloviť čo najväčší počet študentov pre rozhodovanie o výbere vysokej školy so strojárskym charakterom ako aj osloviť Vás, pedagógov stredných škôl, ktorí budete nápomocní pri rozhodovaní o výbere vysokej školy a aj týmto spôsobom rozšíriť počet technicky zdatnej mládeže. Projekt by mal osloviť mladých hlavne prostredníctvom internetu, práve preto hlavná forma komunikácie bude prebiehať cez túto webovú stránku.

Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže je aj finančná odmena určená nielen pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú. Z každej školy sa môže zapojiť ľubovoľný počet študentov.

 

Ako na to:

  • registrujte sa a vyberte si oblasť, v ktorej chcete súťažiť,
  • pripravte prácu v jednej zo súťažných oblastí,
  • pridajte abstrakt k elektronickej prihláške (cca 200 slov): do 1. 2. 2019
  • finálnu prácu zašlite vo formáte PDF do 11.2.2018 na adresu olympiada@studujstrojarinu.sk,
  • komisie vysokoškolských pedagógov práce vyhodnotia a najlepších pozveme do finále - 21.2.2018 na SJF STU v Bratislave.
  • Finančná odmena: 1. miesto 300+300 €, 2. miesto 200+200€, 3. miesto 100+100€
  • Všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku.

Doporučené súťažné okruhy sú z oblastí:

- Automobilový priemysel
- Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika  
- Energetika a životné prostredie
- Konštruovanie a aplikovaná mechanika
- Strojárske technológie a materiály

 

Vyhodnotenie súťaže bude spojené so spoločenským a kultúrnym programom za účasti zástupcov Strojníckej fakulty STU, zástupcov stredných škôl a vrcholových manažérov slovenských podnikov.

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Progéria je vzácna, geneticky podmienená choroba, kt. spôsobuje predčasné starnutie tela novorodenca
Zistite viac