30
November

registrácia|konferencia|Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti (2018)

Začiatok
30. nov. 2018 00.00 hod.
Koniec
04. dec. 2018 16.00 hod.
Miesto
Právnická fakulta UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Ekonomický ústav SAV
Spoluorganizátori
Právnická fakulta UK v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Popis

Medzinárodná vedecká konferencia

DIGITALIZÁCIA, ZMENY VONKAJŠIEHO PROSTREDIA A SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI

 
- Súdna sieň Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ,Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
- 7. decembra 2018 (piatok) od 09:00 hod. do 14:00 hod

 

Uvedená medzinárodná vedecká konferencia je záverečným a výstupným podujatím grantového projektu VEGA č. 2/0109/16 „Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia“, ktorý sa zameriava na vývoj vo vonkajšom prostredí ako nositeľa dynamiky v ekonomickej teórii a dôvod pre prijímanie koncepčných rozhodnutí v rámci ekonomických a sociálnych reforiem.

 

Externé zmeny, ku ktorým dochádza, zásadne ovplyvnia nároky na inštitucionálnu konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v 21. storočí, pretože kombináciou paralelných procesov v oblasti integrácie (napr. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) a dlhodobých „mega“ trendov (napr. starnutie obyvateľstva, príjmová polarizácia a zadlženie, energetická kríza) vzniká nová komplexná štruktúra meniacich sa podmienok tak na strane agregátneho dopytu, ako aj ponuky. Interdisciplinárny prístup nám dovolí lepšie spoznať príčinné súvislosti medzi faktormi inštitucionálnej konkurencieschopnosti a otázkami obchodného a finančného práva, napríklad v oblasti ochrany zahraničných investícií.
 
Účasť na konferencii je bezplatná. Prosíme účastníkov o registráciu cez registračný formulár najneskôr do 4. decembra 2018 do 16.00 hod. Po tomto termíne bude registrácia uzatvorená.

 

Pozvánka (pdf 424 kB)

Registrácia

Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Alojs Alzheimer urobil zásadné objavy v štúdiu demencie vďaka mikroskopickej analýze.
Zistite viac