27
September

Veda v CENTRE: Dôchodkový systém na Slovensku... (2018-09)

Začiatok
27. sep. 2018 17.00 hod.
Koniec
27. sep. 2018 19.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

 

foto
Hosť: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave


Dátum a čas: 27. september 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku. Budeme ho analyzovať z hľadiska demografických prognóz, očakávanej výšky dôchodkov a spravodlivosti. Aké sú jeho problémy a čo by sa malo zmeniť, aby bol spravodlivý, udržateľný a poskytoval adekvátne dôchodky?

 

Doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., je matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v  riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.
 

banner

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam v ekonomických diskusiách. Odborníci sa zhodujú v tom, že spoločnosti vo vyspelých krajinách starnú a demografická štruktúra sa dramaticky mení. Práve to bolo jednou z hlavných príčin veľkej reformy dôchodkového systému aj na Slovensku. K najzásadnejším zmenám, ktoré priniesla, môžeme zaradiť zavedenie sporivého piliera a posilnenie zásluhovosti na základe príspevkov. Ambíciami zásadnej zmeny systému bolo odvrátiť alebo aspoň zmierniť demografickú krízu, posilniť spravodlivosť a zvýšiť očakávané dôchodky. Majú tieto ambície šancu byť naplnené? Ako možno merať úroveň úspor v sporivom pilieri? Poskytne sporivý pilier skutočne vyššie dôchodky a  je naozaj ochranou pred demografickou krízou? Aké sú zmysluplné spôsoby použitia dôchodkových úspor? V posledných rokoch boli v  dôchodkovom systéme urobené viaceré parametrické zmeny. Majú tieto parametrické zmeny šancu odvrátiť všetky problémy? Dôležitým atribútom dôchodkového systému je jeho spravodlivosť. Tú možno chápať rôznymi spôsobmi. V súčasnom nastavení je spravodlivosť vyjadrená zásluhovosťou na základe výšky peňažných príspevkov. Je toto naozaj tá správna miera spravodlivosti?

 

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zhodnocovaním organických odpadov vhodnými technológiami môžeme šetriť životné prostredie.
Zistite viac