7
August

registrácia|konferencia|Ochrana ovzdušia 2018

Začiatok
07. aug. 2018 00.00 hod.
Koniec
14. sep. 2018 23.59 hod.
Miesto
Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Mesto
Vysoké Tatry, Prešovský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Popis

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2018, ktorá sa koná 28. - 30. novembra 2018, Štrbské Pleso, Hotel Patria****.

 

Témy konferencie:

 • 1. Národný program znižovania emisií (NAPCP) podľa smernice (EÚ) č. 2016/2284
  Emisie PM, NOx, SO2, amoniaku, NMVOC
  Emisie z poľnohospodárstva
  Biomasa
  Zemný plyn a biometán
  Centrálne zdroje tepla
  Vykurovanie domácností tuhým palivom
 • 2. Priemyselné emisie
 • 3. BAT technológie v praxi
 • 4. Emisie z dopravy
 • 5. Stanovovanie, meranie a znižovanie emisií PM10 a PM2,5
 • 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 • 7. Modelovanie kvality ovzdušia
  Identifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • 8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva
  Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 • 9. Zmena klímy
 • 10. Prípadové štúdie na zlepšenie životného prostredia

Doležité termíny:

14. september 2018 predbežná prihláška pre vystúpenie
28. september 2018 oznámenie o akceptovaní príspevku 
22. október 2018 zaslanie úplného textu príspevku
 

Rokovacie jazyky
Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

 

Pozvánka (pdf 435 kB)

Stránka podujatia

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vírus pochádza z latinského slova virus a znamená jed.
Zistite viac