7
August

registrácia|konferencia|Ochrana ovzdušia 2018

Začiatok
07. aug. 2018 00.00 hod.
Koniec
14. sep. 2018 23.59 hod.
Miesto
Hotel Patria****, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Mesto
Vysoké Tatry, Prešovský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Popis

Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2018, ktorá sa koná 28. - 30. novembra 2018, Štrbské Pleso, Hotel Patria****.

 

Témy konferencie:

 • 1. Národný program znižovania emisií (NAPCP) podľa smernice (EÚ) č. 2016/2284
  Emisie PM, NOx, SO2, amoniaku, NMVOC
  Emisie z poľnohospodárstva
  Biomasa
  Zemný plyn a biometán
  Centrálne zdroje tepla
  Vykurovanie domácností tuhým palivom
 • 2. Priemyselné emisie
 • 3. BAT technológie v praxi
 • 4. Emisie z dopravy
 • 5. Stanovovanie, meranie a znižovanie emisií PM10 a PM2,5
 • 6. Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia
 • 7. Modelovanie kvality ovzdušia
  Identifikácia zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • 8. Vplyv kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva
  Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia
 • 9. Zmena klímy
 • 10. Prípadové štúdie na zlepšenie životného prostredia

Doležité termíny:

14. september 2018 predbežná prihláška pre vystúpenie
28. september 2018 oznámenie o akceptovaní príspevku 
22. október 2018 zaslanie úplného textu príspevku
 

Rokovacie jazyky
Slovenčina, čeština, angličtina (s tlmočením).

 

Pozvánka (pdf 435 kB)

Stránka podujatia

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Čmeliak dokáže vyletieť vyššie ako na Mount Everest.
Zistite viac