28
Jún

Veda v CENTRE: Budovy s takmer nulovou potrebou energie (2018-06)

Začiatok
28. jún. 2018 17.00 hod.
Koniec
28. jún. 2018 19.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

 Budovy s takmer nulovou potrebou energie

Hosť: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Dátum a čas: 28. jún 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Počas prednášky budeme diskutovať o  znižovaní energetickej náročnosti budov a to od fázy tvorby koncepcie, projektovania, realizácie a v neposlednom rade prevádzky budov. Je skutočne možné stavať energeticky úsporné, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne budovy aj u nás?

 

Podľa smernice EÚ z roku 2010 by mala byť do roku 2021 výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie realitou už aj u nás. Náš hosť objasní, čo to bude v praxi znamenať.

 

Bude hovoriť o tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, ako sú obvodová, strešná a podlahová konštrukcia, ako aj o účinnosti technických systémov, ktoré tvoria systém vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, klimatizácie, chladenia i osvetlenia.  Spolu by to malo  zabezpečiť, že budovy budú spĺňať požiadavky energetickej triedy A0. Inými slovami povedané, malo by ísť o spotrebu tepelnej a elektrickej energie, ktorá bude približne  desaťkrát nižšia ako je priemerná spotreba existujúceho, takmer štyridsaťročného stavebného fondu bez obnovy v súčasnosti. Podľa prof. Petráša ide o mimoriadne závažný krok, ktorý súvisí s návrhom, projektovaním, realizáciou a prevádzkou budov, a bude si vyžadovať súčinnosť viacerých profesií, počnúc architektmi a končiac energetickými manažérmi.  Nakoľko je EÚ ešte stále totálne závislá na importe fosílnych palív a budovy sú ich najväčším spotrebiteľom, podľa neho niet  inej cesty ako minimalizácia energetickej náročnosti, ktorá by mala byť úplne súlade s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

 
Našim hosťom bude prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., vedúci Katedry technických zariadení budov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a súčasne prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Jeho profesijné zameranie je orientované na znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov a tvorbu zdravého vnútorného prostredia v nich, čo sa dá docieliť správnym návrhom tak stavebnej časti, ako aj technických systémov využívajúcich hlavne obnoviteľné zdroje energie.

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Modrotlač je od 28 11 2018 zapísaná do prestížneho zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Zistite viac