13
Jún

registrácia|konferencia|Hydrogeológia – vzdelávanie, veda a prax 2018

Začiatok
13. jún. 2018 00.00 hod.
Koniec
19. okt. 2018 23.59 hod.
Miesto
Kúpeľný dom Balnea Grand****, Kúpele Nimnica, Nimnica
Mesto
Nimnica, Trenčiansky kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská asociácia hydrogeológov
Spoluorganizátori
Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave
Popis

Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú všetkých svojich členov, absolventov a odbornú verejnosť na

 

19. Slovenskú hydrogeologickú konferenciu

 

organizovanú pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci konferencie si pripomenieme životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc. Budeme mať možnosť venovať sa nielen odbornému programu, ale aj spomienkam na časy minulé a načrtnúť budúce perspektívy. Starší kolegovia budú môcť spoznať nastupujúcu generáciu a tí mladší priradiť mená známe z literatúry konkrétnym osobám. Mladej generácii ponúkame možnosť prezentovať sa a nadviazať užitočné kontakty.

 
Na konferencii očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Vybrané príspevky budú po posúdení vedeckým výborom odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.

 

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári.
 
Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2018 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné ich príspevok prezentovať.
Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina.

 

Hlavné témy konferencie:

 • Štúdium hydrogeológie a hydrogeologický výskum
 • Podzemná voda a kvalita života
 • Moderné metódy, nové technológie a ich aplikácie
 • Globálne a regionálne zmeny životného prostredia a ich vplyv na podzemnú vodu
 • Kvalita vody a jej znečistenie
 • Stratégie na zaistenie udržateľnosti zdrojov podzemnej vody
 • Interakcia povrchových a podzemných vôd
 • Hydrogeológia krasových a puklinových hornín
 • Environmentálne záťaže a možnosti ich sanácie
 • Podzemná voda a energia
 • Minerálne vody

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom 30.6.2018
Oznámenie o prijatí príspevkov 31.7.2018
Druhý cirkulár s programom 31.8.2018
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka 30.9.2018
Prihlášky na konferenciu bez príspevku 19.10.2018

 

Slovenská hydrogeologická konferencia - 1. cirkulár  (pdf 184 kB)

Stránka podujatia

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
sutaz FB TVT 2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
Quark_9/2020
TVT2020 súťaže
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Demineralizované kostné tkanivo je vhodný materiál ako nosič pre bunky.
Zistite viac