15
Máj

registrácia|diskusia|Ovzdušie na Slovensku: Môže byť zemný plyn súčasťou riešenia? (2018-05)

Začiatok
15. máj. 2018 00.30 hod.
Koniec
31. máj. 2018 12.30 hod.
Miesto
Binarium, Staré grunty 18, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Workshop
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
EurActiv.sk, I-Europa, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava
Spoluorganizátori
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Popis

OVZDUŠIE NA SLOVENSKU: MÔŽE BYŤ ZEMNÝ PLYN SÚČASŤOU RIEŠENIA?
 
Napriek dosiahnutému pokroku Slovensko stále nemá komplexné riešenie ochrany kvality ovzdušia. Hoci emisie z energetiky a priemyslu dlhodobo klesajú, pretrvávajúcim problémom sú vykurovanie a doprava. Lokálne kúreniská a exhaláty z áut sú tiež dôvodom ťažkostí pri plnení cieľov európskej smernice o ovzduší z roku 2008. Dopady v oblasti verejného zdravia a ekonomiky sú alarmujúce.
 
Ako možno zhodnotiť opatrenia, ktoré doteraz urobil štát? Čo bude cieľom pripravovanej stratégie pre lepšie ovzdušie? Je možné znižovať zároveň emisie aj energetickú chudobu? Aký je optimálny energetický mix pre dlhodobé znižovanie emisií z vykurovania a dopravy? Ktoré riešenia sú energeticky najefektívnejšie?
 
O týchto a ďalších témach budeme diskutovať v spoločnosti zástupcov Európskej komisie, štátu, mimovládneho a podnikateľského sektora.
 
Diskutujúci:
LÍVIA VAŠÁKOVÁ, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
MARIANNA BENDÍKOVÁ, Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR
DANIEL LEŠINSKÝ, Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy
IVAN WEISS, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 
Moderátor
PAVOL SZALAI, EURACTIV Slovensko
 
PROGRAM
10:00 – 10:30  Registrácia
10:30 – 12:30  Diskusia
Po diskusii Vás pozývame na malé občerstvenie

REGISTRÁCIA

Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Aby sa mozog zľakol, musí dostať nejaký podnet.
Zistite viac