9
Apríl

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2018)

Začiatok
09. apr. 2018 00.00 hod.
Koniec
31. júl. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Popis

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2018, v ktorej ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied.

 

Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

 

Vedci môžu získať ocenenie v troch kategóriách:

  • Inovácia
  • Inovátor
  • Pracovisko transferu technológií


Nominácie je možné posielať do 31. júla 2018.

Ceny budú odovzdané počas konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 začiatkom októbra 2018.Videozáznamy z konferencií "Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí" z predchádzajúcich rokov, kedy je "Cena" udeľovaná.

Stránka podujatia

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mozog počas spánku v ideálnom prípade za noc vystrieda 5 – 7 cyklov s dĺžkou trvania 90 minút.
Zistite viac