14
Jún

vedecký seminár|Aktuálne problémy textológie

Začiatok
14. jún. 2018
Koniec
14. jún. 2018
Miesto
Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Odborný seminár
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
SAV
Popis

Cieľom seminára na tému Aktuálne problémy textológie je reflektovať aktuálne problémy, s ktorými sa stretávame v editorskej praxi. Seminár je zamýšľaný ako otvorený priestor pre brainstorming praktických skúseností, postrehov, nápadov a problémov z oblasti textológie, preto podujatie nie je tematicky užšie špecifikované, ale je otvorené tak pre otázky sprístupňovania druhovo a žánrovo rôznorodých textov (umelecká literatúra, antológie, vedecké texty...) napísaných a vydávaných vo všetkých „literárnych obdobiach“, ako aj z hľadiska typu publikácie (prvé uverejnenie diela, ktoré bolo doteraz v rukopise, prvé a ďalšie reedície, súborné diela, čitateľské vydania, kritické vydania, dvojjazyčné vydania...).

 

POZVÁNKA

webová linka na SAV

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Spánková medicína je odbor zaoberajúci sa aj poruchami životných funkcií počas spánku.
Zistite viac