6
Apríl

registrácia|konferencia|SEA/EIA 2018

Začiatok
06. apr. 2018 00.00 hod.
Koniec
13. máj. 2018 23.59 hod.
Miesto
Hotel v Nízkych Tatrách/Vysokých Tatrách
Mesto
Vysoké Tatry, Prešovský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Spoluorganizátori
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Popis

Pozývame vás na V. ročník konferencie SEA/EIA 2018, ktorá bude realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, konkrétne jeho Hlavnej aktivity 2 (HA2): Zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany vôd vodohospodárskeho manažmentu.

 

Uskutoční sa 23. – 24. máj 2018
v Hotel v Nízkych Tatrách / Vysokých Tatrách 

 

Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemyselných podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.

 

Cieľ konferencie
vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2018 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti vodného hospodárstva.

 

Rokovací jazyk slovenčina, čeština a angličtina. 

Dôležité termíny
do 15. 3. 2018  zaslanie predbežných prihlášok s anotáciou príspevku,
03. 4. 2018  oznámenie autorom o prijatí príspevkov, zaslanie pokynov,
16. 4. 2018  rozposlanie programu konferencie, záväzná prihláška,
30. 4. 2018  odovzdanie príspevkov do zborníka,
14. 5. 2018  uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu.

Prvý cirkulár

Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Predpoveď počasia stojí v podstate na štyroch pilieroch.
Zistite viac