6
Apríl

registrácia|konferencia|SEA/EIA 2018

Začiatok
06. apr. 2018 00.00 hod.
Koniec
13. máj. 2018 23.59 hod.
Miesto
Hotel v Nízkych Tatrách/Vysokých Tatrách
Mesto
Vysoké Tatry, Prešovský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
Spoluorganizátori
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Popis

Pozývame vás na V. ročník konferencie SEA/EIA 2018, ktorá bude realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, konkrétne jeho Hlavnej aktivity 2 (HA2): Zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany vôd vodohospodárskeho manažmentu.

 

Uskutoční sa 23. – 24. máj 2018
v Hotel v Nízkych Tatrách / Vysokých Tatrách 

 

Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemyselných podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.

 

Cieľ konferencie
vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2018 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti vodného hospodárstva.

 

Rokovací jazyk slovenčina, čeština a angličtina. 

Dôležité termíny
do 15. 3. 2018  zaslanie predbežných prihlášok s anotáciou príspevku,
03. 4. 2018  oznámenie autorom o prijatí príspevkov, zaslanie pokynov,
16. 4. 2018  rozposlanie programu konferencie, záväzná prihláška,
30. 4. 2018  odovzdanie príspevkov do zborníka,
14. 5. 2018  uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu.

Prvý cirkulár

Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Obehové hospodárstvo je založené na minimalizácii tvorby odpadu a na oprave, renovácii či recyklácii
Zistite viac