13
Máj

História v zajatí matematiky

Začiatok
13. máj. 2015 18.00 hod.
Koniec
13. máj. 2015 20.00 hod.
Miesto
miestnosť S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
Popis

Prednáška v rámci práce na riešení projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).
Pozvanie prijal prof. PhDr. Roman Holec, CSc. z Katedry slovenských dejín FiF UK. Vystúpi s prednáškou pod názvom „História v zajatí matematiky – cesta k exaktnosti alebo špekuláciám?“.

PROGRAM

Hore
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Slnečnica je z hľadiska svetovej produkcie olejnín štvrtá najvýznamnejšia olejnina na svete.
Zistite viac