13
Február

výzva|Fond pre regionálnu spoluprácu (2018)

Začiatok
13. feb. 2018 00.00 hod.
Koniec
01. júl. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
EHP/Nórske fondy
Popis

Fond pre regionálnu spoluprácu – 1. výzva.

 
Dňa  24. 1. 2018 vznikol nový Fond pre regionálnu spoluprácu (špecializovaný fond v rámci EHP/Nórskych grantov v objeme 34,5 mil. EUR) a zároveň bola vyhlásená 1. výzva na predkladanie projektov vo výške 15 mil. EUR.
Termín ukončenia výzvy je 1. 7. 2018, s predpokladaným začiatkom projektov od roku 2019. Trvanie projektu do 30.4. 2024.

 
Zámerom fondu je podpora regionálnych, cezhraničných a nadnárodných projektových návrhov, ktoré prinášajú inovatívne projektové nápady, navrhujúce nové riešenia spoločných výziev. O projekt sa môžu uchádzať minimálne tri entity (vládne a mimovládne organizácie), pričom dve z nich musia byť z pôvodných 15 krajín a jedna z nových 10 krajín, čím sa má podporiť cezhraničná spolupráca a nadnárodný charakter projektu.

 
Okrem 15 krajín oprávnených čerpať z EHP/Nórskych grantov

(Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko),

môžu z Fondu pre regionálnu spoluprácu čerpať zdroje aj uchádzači z ďalších 10 krajín:

Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Moldavsko, Ruská federácia, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

 

FINANČNÉ USTANOVENIA
Výška požadovanej grantovej pomoci v rámci projektu nesmie byť nižšia ako 1 milión EUR.
Maximálna výška grantu na jeden projekt nie je.

 
Tematické zameranie:

  • inovácie, výskum, školstvo, vzdelávanie, konkurencieschopnosť,
  • sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých, znižovanie chudoby,
  • životné prostredie, energetika, klimatické zmeny, nízko - uhlíková ekonomika,
  • kultúra, občianska spoločnosť, spravodlivé spravovanie vecí verejných, základné práva a slobody,
  • spravodlivosť a vnútorné záležitosti.


Informácie o fonde
Znenie výzvy v pdf

Look for Partners

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac