26
Apríl

výstava|Mladý tvorca 2018

Začiatok
26. apr. 2018 09.00 hod.
Koniec
27. apr. 2018 17.00 hod.
Miesto
výstavisko Agrokomplex, Výstavná 654/4, Nitra
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Výstava
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a
Popis

Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriť priestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie. 

 

Výstava, ktorej hlavným cieľom je propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, bude 26. – 27. apríla na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Súčasťou výstavy bude aj odovzdanie cien ministra hospodárstva a partnerov podujatia v dvoch súťažiach.

  • za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017
  • v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť“. Získať ho budú môcť výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Súťaž sa organizuje v kategóriách: strojárstvo, elektrotechnika a energetika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov.

Určená je predovšetkým žiakom posledných ročníkov základných škôl a ich rodičom, ktorí môžu na nej získať potrebné aktuálne informácie pre rozhodovanie  o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní. Prezentovať sa na nej bude aj duálny systém vzdelávania a nové typy profesií, ktoré sú potrebné pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

 

Výstava je opätovne spojená s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2018 a 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel.

 

Plagát

Viac informácií

Súvisiace:

Podujatia
výzva|výstava Mladý tvorca 2018
13. feb. 2018 00.00 hod.
Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
35-tisíc kilometrov je približná sumárna dĺžka nadzemných elektrických vedení v našej krajine/2018
Zistite viac