22
Január

registrácia|konferencia|Hydrochémia 2018

Začiatok
22. jan. 2018 00.00 hod.
Koniec
10. máj. 2018 23.59 hod.
Miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS
Spoluorganizátori
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Popis

Konferencia Hydrochémia svojim 43. pokračovaním nadväzuje na tradíciu založenú našimi predchodcami v oblasti analytiky vôd v roku 1964.

 

"Nové analytické metódy v chémii vody"
H Y D R O C H É M I A 2018

VÚVH Bratislava 23. – 24. mája 2018

 

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov v oblasti hydrochémie v SR a ČR a tiež pre odborné diskusie účastníkov konferencie.
 
Tematické okruhy konferencie

  • problematika hydrochémie vo vzťahu k legislatíve EÚ,
  • aplikácia analytických a vzorkovacích metód v praxi (voda, kaly, sedimenty, biologické a iné matrice),
  • výmena skúseností a praktických poznatkov z oblasti hydrochémie v prevádzkovej praxi,
  • medzilaboratórne testy a akreditácie vodohospodárskych laboratórií,
  • uplatnenie hydrochemických procesov pri úprave pitných vôd a čistení odpadových vôd.


Rokovacím jazykom konferencie je slovenčina a čeština.
Termín konania 23. – 24. mája 2018
Miesto konania Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1

 

Dôležité termíny
31.1.2018: zaslanie predbežných prihlášok
15.2.2018: oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a posterov, zaslanie pokynov
10.4.2018: konečný termín odovzdania príspevkov  pre prípravu zborníka do tlače
10.5.2018: uzávierka  záväzných prihlášok na konferenciu

 

1. cirkulár - pdf

Stránka konferencie

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku.
Zistite viac