18
December

výzva|Cena Európskej inovečnej rady "Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza" (2017)

Začiatok
18. dec. 2017 00.00 hod.
Koniec
03. feb. 2021 23.59 hod.
Miesto
celá Európa
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Európska komisia
Spoluorganizátori
Slovenská akadémia vied
Popis

Európska komisia spustila už druhú zo šiestich cien Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, ďalej len "EIC") v rámci programu Horizont 2020. 
 
Úlohou ceny s názvom Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza je vybudovať plne funkčný prototyp systému založeného na fotosyntéze, ktorý môže produkovať využiteľné syntetické palivo. Umelá fotosyntéza sa všeobecne považuje za jednu z najsľubnejších nových technológií na zabezpečenie udržateľných alternatív k súčasným dodávkam paliva.

 

Riešenie je potrebné použiť na výrobu molekúl paliva prostredníctvom syntetického systému, ktorý sa má dodávať ako jediné integrované zariadenie využívajúce buď biomimetiku, nanotechnológie, syntetickú biológiu alebo kombináciu týchto systémov.
 
Cena v hodnote 5 miliónov EUR má cieľ:

  • stimulovať inovácie a sústrediť výskum a vývoj na energetické aplikácie v novej energetickej technológii prostredníctvom zvýšeného verejného a obchodného záujmu;
  • urýchliť vývoj nových inovatívnych systémov premeny energie využívajúcich solárne svetlo a prírodné prvky na výrobu obnoviteľných palív používaných v priemysle, bývaní a doprave;
  • vytvoriť stimul pre priemyselnú účasť a vytváranie začínajúcich podnikov, tlačiť technológiu umelej fotosyntézy na výrobu paliva a na ďalšiu úroveň vývoja
  • vytvárať záujem o túto problematiku a podporovať interdisciplinárnu spoluprácu medzi potenciálnymi žiadateľmi, ako sú študenti, mladí vedci a inžinieri;
  • zdôrazniť rozmanitosť možných riešení.


Táto cena je súčasťou úsilia EÚ o zdvojnásobenie investícií do výskumu a inovácií v oblasti energetického priemyslu do roku 2020 v rámci medzinárodnej iniciatívy „Mission Innovation: Accelerating the Clean Energy Revolution.“

Termín pre podanie žiadostí je 3. február 2021.

 

Viac informácií

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Každý rok 31. mája Svetová zdravotnícka organizácia a partneri oslavujú Svetový deň bez tabaku.
Zistite viac