12
December

súťaž|Economicus (2017)

Začiatok
12. dec. 2017 00.00 hod.
Koniec
31. jan. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Nadácia VÚB
Popis

SÚŤAŽ ECONOMICUS 2017
 
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied

 

Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov.

 

Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.

 
Do súťaže možno do 31. januára 2018 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2017.

 
Svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce). Víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur.

 

Bližšie informácie

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Technológia WWW. vznikla v európskom laboratóriu časticovej fyziky – CERNe.
Zistite viac