12
December

výzva|Európska cena Karola Veľkého pre mládež 2018

Začiatok
12. dec. 2017 00.00 hod.
Koniec
29. jan. 2018 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Európsky parlament
Spoluorganizátori
Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen
Popis

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.

 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii,
  • slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a
  • sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako  jednotného spoločenstva.

Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.

 
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny.

 
Termín na podávanie prihlášok je 29. januára 2018. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov Európskej únie. Prihlášky musia byť vyplnené na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež.

 

Viac informácií

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Slovo kryptológia vzniklo z gréčtiny a znamená: kryptós – skrytý a logo – náuka.
Zistite viac