1
December

registrácia|konferencia|RESpect 2018

Začiatok
01. dec. 2017 00.00 hod.
Koniec
28. feb. 2018 23.59 hod.
Miesto
Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina
Mesto
Poráč, Košický kraj, Nám, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG, TU v Košiciach
Popis

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie na Ústave zemských zdrojov
Fakulty BERG, TU v Košiciach, Park Komenského 19, 042 00 Košice

organizuje X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018

ktorá sa bude konať 4. – 6. apríla 2018
Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina
 
Cieľom konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie v sekciách:

  • Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Transfér technológií a vedomostí
  • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
  • Energetický manažment
  • Smart Buildings a OZE

ROKOVACÍ JAZYK: slovenský, český, anglický
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK – 150,- €/osoba
V prípade záujmu o publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku BEZ ÚČASTI na konferencii je potrebné uhradiť manipulačný poplatok 50,- €
 
VÝZVA NA PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez registračný formulár spolu so stručným abstraktom (max. 150 slov), zahrňujúcim názov príspevku v slovenskom (českom) a anglickom jazyku spolu s menami a adresami autorov. Prednášky a prezentácie budú publikované v  recenzovanom zborníku v tlačenej i elektronickej podobe. Príspevky je možné zasielať v anglickej alebo slovenskej verzii.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

  • Vyplnenie registračného formulára najneskôr do 28. 2. 2018.
    (Vzhľadom k obmedzenej kapacite strediska Vám odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr.)
  • Zaslanie príspevkov podľa pokynov do 15. 3. 2018.

Pozvánka

Stránka podujatia s registráciou

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tradícia je súčasťou každej kultúry, pretože znamená stabilitu.
Zistite viac