1
December

registrácia|konferencia|RESpect 2018

Začiatok
01. dec. 2017 00.00 hod.
Koniec
28. feb. 2018 23.59 hod.
Miesto
Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina
Mesto
Poráč, Košický kraj, Nám, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG, TU v Košiciach
Popis

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie na Ústave zemských zdrojov
Fakulty BERG, TU v Košiciach, Park Komenského 19, 042 00 Košice

organizuje X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018

ktorá sa bude konať 4. – 6. apríla 2018
Poráč Park, Relax & Sport centrum Poráčska dolina
 
Cieľom konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie v sekciách:

  • Biomasa, solárna, veterná, vodná a geotermálna energia
  • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
  • Transfér technológií a vedomostí
  • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
  • Energetický manažment
  • Smart Buildings a OZE

ROKOVACÍ JAZYK: slovenský, český, anglický
 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK – 150,- €/osoba
V prípade záujmu o publikovanie príspevku v recenzovanom zborníku BEZ ÚČASTI na konferencii je potrebné uhradiť manipulačný poplatok 50,- €
 
VÝZVA NA PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKOV
Na konferenciu je možné sa prihlásiť cez registračný formulár spolu so stručným abstraktom (max. 150 slov), zahrňujúcim názov príspevku v slovenskom (českom) a anglickom jazyku spolu s menami a adresami autorov. Prednášky a prezentácie budú publikované v  recenzovanom zborníku v tlačenej i elektronickej podobe. Príspevky je možné zasielať v anglickej alebo slovenskej verzii.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

  • Vyplnenie registračného formulára najneskôr do 28. 2. 2018.
    (Vzhľadom k obmedzenej kapacite strediska Vám odporúčame zaslať prihlášku čo najskôr.)
  • Zaslanie príspevkov podľa pokynov do 15. 3. 2018.

Pozvánka

Stránka podujatia s registráciou

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Prvá zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1241 a tvorí ju zápis v Ipatijevskej kronike.
Zistite viac