19
September

registrácia|súťaž|Festival vedy a techniky AMAVET 2017 - krajské kolá

Začiatok
19. sep. 2017 00.00 hod.
Koniec
11. okt. 2017 23.59 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava
Popis

Festival vedy a techniky AMAVET má už 20 rokov. Je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Svoje vedátorské projekty žiaci každoročne prezentujú v jedenástich súťažných kategóriách prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov, ktorá posudzuje schopnosti žiakov objektívne a komplexne, dáva deťom spätnú väzbu pre ďalší rozvoj projektu a pozitívnu vnútornú motiváciu k vedomostnému rastu.

 

Kategórie a hodnotenie:

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

 

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá registrovať na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže, ktoré sa uskutoční 09. – 11. 11. 2017 v Bratislave, ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

 

Reprezentácia víťazov celoslovenského finále:

Vybraní víťazi budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej získajú ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

 

KRAJSKÉ KOLÁ SÚŤAŽE

kraj koniec registrácie konanie miesto
Nitriansky 29. 09. 2017 06. 10. 2017 Nitra
Košický a Prešovský 05. 10. 2017 13. 10. 2017 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov
Trenčiansky 11. 10. 2017 20. 10. 2017 Budova Mestskej umeleckej agentúry, Makarenkova 214, Partizánske
Bratislavský a Trnavský 11. 10. 2017 20. 10. 2017 Centrum vedy - Aurélium, areál Matador Bojnická 3, 831 04  Bratislava
Žilinský 11. 10. 2017 20. 10. 2017 Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina
Banskobystrický 11.10.2017 20. 10. 2017 Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

Plagát

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kaktusy patria medzi sukulentné rastliny.
Zistite viac