21
Apríl

Diskusia s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslavom LAJČÁKOM

Začiatok
21. apr. 2015 10.00 hod.
Koniec
21. apr. 2015 23.59 hod.
Miesto
Rektorská sieň UK v Bratislave, Šafárikovo námestie č. 6, 1. posch. historickej budovy
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Seminár
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
viď v pozvánke
Popis

Téma: Prínos a perspektívy slovenskej diplomacie v rámci medzinárodného spoločenstva

Panelová diskusia je organizovaná s cieľom prispieť k motivácii a k rozšíreniu medzinárodného rozhľadu akademickej a širšej verejnosti, a to ako sprievodné podujatie medzinárodného projektu Slovakia Model United Nations Conference (SlovakMUN) 2015 – prvého slovenského univerzitného modelového zasadnutia OSN, ktoré sa uskutoční v novembri 2015. Zámerom je upriamiť pozornosť na aktuálne témy zásadné pre medzinárodne spoločenstvo, ktoré sú navyše významné aj z pohľadu príprav na slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

Diskusia s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR JUDr. Miroslavom Lajčákom, ktorej sa ako hosť zúčastní aj zahraničnopolitický analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov SR RNDr. Pavol Demeš, CSc.Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Asi 90 % divo rastúcich druhov rastlín na svete závisí do určitej miery na prenose peľu živočíchmi.
Zistite viac