27
September

prezentácia|Stredoeurópsky výmenný program CEEPUS (2017)

Začiatok
27. sep. 2017 13.00 hod.
Koniec
27. sep. 2017 15.00 hod.
Miesto
MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prezentácia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Popis

V rámci podpory vytvárania sietí medzinárodnej spolupráce vysokých škôl  si vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá CEEPUS dňa 27.9.2017 o 13:00 hod, miestnosť č. 32 (T-pavilón).
 
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká.

 

Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

Viac informácií

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Syndróm XXX, resp. tzv. superžena sa vyskytuje u 1 z 900 – 1 000 narodených dievčatiek.
Zistite viac