14
September

registrácia|konferencia|SANHYGA 2017

Začiatok
14. sep. 2017 00.00 hod.
Koniec
10. okt. 2017 23.00 hod.
Miesto
Hotel Magnólia, Piešťany
Mesto
Piešťany, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Spoluorganizátori
Stavebná fakulta STU Bratislava
Popis

Vedecko-technická konferencia s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2017,

 

ktorej 22. ročník sa bude konať v dňoch 19. a  20. októbra 2016 v Piešťanoch v hoteli Magnólia, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe  v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení  v budovách

 

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

 

Program tohtoročnej 22. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie SANHYGA 2017 analyzuje problematiku zdravotnej techniky  na aktuálne tematické okruhy:

  • legislatíva a trendy v zdravotnej technike
  • kvalita vody a jej úprava
  • realizácia zdravotnotechnických inštalácií – skúsenosti z praxe
  • vodovody v budovách
  • príprava teplej vody

 

Uzávierka prihlášok je 10. 10. 2017, účastnícky poplatok poukáţte najneskôr do 15. 10. 2017.

Pozvánka

Viac informácií

Hore
FVF 2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Murárik červenokrídly (operenec) sa dokáže šplhať po strmých skalných stenách.
Zistite viac