6
September

registrácia|výzva|Súťaž pre najlepších mladých prekladateľov v Európskej únii (2017)

Začiatok
06. sep. 2017 12.00 hod.
Koniec
20. okt. 2017 12.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad
Popis

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) organizuje prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores 2017 pre školy v Európskej únii. Súťaž pozostáva z:

 

1. prípravnej fázy
Stredné školy, ktoré sa chcú zúčastniť na súťaži, sa musia elektronicky zaregistrovať prostredníctvom webovej lokality od 1. septembra do 20. októbra 2017. Registrácia sa začne aj skončí v uvedených dňoch o 12.00 hod napoludnie bruselského času. Náhodným výberom sa spomedzi registrovaných škôl vyberú tie, ktoré sa zúčastnia na súťaži. Zo Slovenska bude vybraných 13 škôl. Zoznam vybraných škôl bude uverejnený na webovej lokalite Juvenes Translatores koncom októbra 2017. Následne školy vyberú 2 až 5 študentov (narodených v roku 2000), ktorí sa zúčastnia na súťaži, pričom musia do databázy súťaže uviesť ich mená a jazykové kombinácie najneskôr do 21. novembra 2017.
Každý študent si môže vybrať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, z ktorého chce prekladať, a ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, do ktorého chce prekladať. Dôrazne odporúčame, aby študenti prekladali do svojho rodného jazyka alebo do jazyka, ktorý ovládajú najlepšie.

 

2. prekladového testu
Test sa uskutoční 23. novembra 2017. V deň testu poskytne GR pre preklad školám texty na preklad výlučne v elektronickej podobe. Prekladový test je potrebné uskutočniť naraz vo všetkých zúčastnených školách od 10.00 hod do 12.00 hod bruselského času. Test sa musí uskutočniť v priestoroch školy v rukou písanej podobe, bez použitia elektronických zariadení. Študenti počas testu môžu používať slovníky (výkladové a dvojjazyčné), ale iba v tlačenej podobe.
Preklady sa musia ešte v ten istý deň naskenovať a nahrať do databázy, ktorú spravuje GR pre preklad. Porota GR pre preklad ohodnotí preklady a vyberie jeden víťazný preklad z každého členského štátu EÚ. Zoznam 28 víťazov bude uverejný začiatkom februára 2018.

 

3. slávnostného udeľovania cien
Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, ktoré sa bude konať na jar 2018. GR pre preklad uhradí výdavky na cestu a pobyt pre jedného víťaza, jedného sprevádzajúceho dospelého a jedného učiteľa z každého členského štátu.

 
Podrobné pravidlá a pokyny pre jednotlivé fázy sú uvedené v oddieloch 1 až 8 Pravidiel a pokynov.

 

Prečo sa koná súťaž Juvenes Translatores?

Aby sme podporili štúdium jazykov a prekladanie...
Ak chcú Európania naplniť heslo EÚ „zjednotení v rozmanitosti“, musia ovládať aj cudzie jazyky. Z dlhodobého hľadiska štúdium jazykov zbližuje ľudí a umožňuje im lepšie porozumieť iným kultúram. Na druhej strane uľahčuje mladým ľuďom študovať a pracovať v rámci Európy.

Aby sme pomohli učiteľom a žiakom...
Niektoré školy zorganizovali svoje vlastné predbežné testy, aby zabezpečili, že do súťaže postúpia najlepší žiaci a že sa zapojí viac ako 5 žiakov, čo je stanovený maximálny počet účastníkov z jednej školy.

a podporili spoločné aktivity so školami v zahraničí
Súťaž Juvenes Translatores sa stala podnetom pre ďalšie iniciatívy v oblasti jazyka a kultúry. Niektoré účastnícke školy napríklad začali organizovať vzdelávacie výmeny.

 

Pravidlá a pokyny

Stránka podujatia

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark
Vedecká cukráreň 10/2020
Aurelium - centrum vedy
pondelok s neurologiou
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pôda je v rozsahu ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj
Zistite viac