6
September

registrácia|konferencia|Manažment povodí a extrémne hydrologické javy (2017)

Začiatok
06. sep. 2017 00.00 hod.
Koniec
08. sep. 2017 23.00 hod.
Miesto
Vyhne, Hotel Sitno
Mesto
Vyhne, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Spoluorganizátori
Ministerstvo životného prostredia SR
Popis

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy (2017)

 

VYHNE, Hotel Sitno  10. - 11. októbra 2017

 
Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vás pozýva Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Slovenským priehradným výborom, Slovenským výborom pre MHP UNESCO
 
TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

  • Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
    aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika, technické a zelené opatrenia
  • Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
    extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne
  • Technické opatrenia a zelená infraštruktúra
    účinnosť, vplyvy a význam opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami (povodne a sucho)

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCIE:

11.8.2017   konečný termín pre odovzdanie ostatných príspevkov do zborníka
8.9.2017     termín doručenia záväzných prihlášok

 

2. cirkulár konferencie

Záväzná prihláška na konferenciu

Stránka konferencie

Hore
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kováčstvo je jedným z faktorov postupného prechodu Rómov na usadlý spôsob života v 16. – 18. st.
Zistite viac