6
September

registrácia|konferencia|Manažment povodí a extrémne hydrologické javy (2017)

Začiatok
06. sep. 2017 00.00 hod.
Koniec
08. sep. 2017 23.00 hod.
Miesto
Vyhne, Hotel Sitno
Mesto
Vyhne, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Spoluorganizátori
Ministerstvo životného prostredia SR
Popis

Manažment povodí a extrémne hydrologické javy (2017)

 

VYHNE, Hotel Sitno  10. - 11. októbra 2017

 
Na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Vás pozýva Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Stavebnou fakultou STU v Bratislave, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Vodohospodárskou výstavbou, š. p., Ústavom hydrológie SAV, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou, členom ZSVTS, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave, Lesníckou fakultou TU vo Zvolene, Slovenským priehradným výborom, Slovenským výborom pre MHP UNESCO
 
TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

  • Integrovaný manažment povodí a programy opatrení
    aktualizované plány a environmentálne ciele manažmentu povodí, plány manažmentu povodňového rizika, technické a zelené opatrenia
  • Hydrologické extrémy: modelovanie a predpovedanie
    extrémne hydroklimatické javy, sucho a lokálne povodne
  • Technické opatrenia a zelená infraštruktúra
    účinnosť, vplyvy a význam opatrení v manažmente rizík spojených s hydrologickými extrémami (povodne a sucho)

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY KONFERENCIE:

11.8.2017   konečný termín pre odovzdanie ostatných príspevkov do zborníka
8.9.2017     termín doručenia záväzných prihlášok

 

2. cirkulár konferencie

Záväzná prihláška na konferenciu

Stránka konferencie

Hore
Veda v CENTRE 10/2020
Vedecká cukráreň 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Aktivácia imunitného systému sa ukazuje ako dôležitá stratégia útoku na nádorové bunky.
Zistite viac