11
August

registrácia|konferencia|Ekonomická kriminalita - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty 2017

Začiatok
11. aug. 2017 00.00 hod.
Koniec
15. sep. 2017 23.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Popis

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

popri tradičnej jesennej konferencii organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľujeme pozvať taktiež na nový formát vedeckeho podujatia, ktoré sme sa rozhodli premierovo zorganizovaf v nasledujúcom akademickom roku.

 
Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na I. ročník celoštátnej virtuálnej vedeckej konferencie na tému: Ekonomická kriminalita - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty
 
dňa 27. 9. 2017 v konferenčnej miestnosti na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s využitím technického zariadenia na prenos zvuku a obrazu: Huawei RP200 HUAWEI RP Series Room Presence.
 
Cieľ konferencie:
vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skrúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti ekonomickej kriminality.

 

O prihlásenie Vás poprosíme v termíne najneskôr do 15. 9. 2017 a to prostredníctvom e-mailovej adresy martin.strkolec@upjs.sk.
Spolu s prihlásením si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie názvu príspevku a abstraktu v slovenskom jazyku.
 
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác. Príspevok bude potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 20. 10. 2017 na e-mailovú adresu martin.strkolec@upjs.sk.
Šablóna bude účastníkom konferencie zaslaná po prihlásení sa na konferenciu. Rozsah príspevku max. 12 normostrán. Aktívna účasť na virtuálnej konferencii je podmienkou publikovania príspevku v recenzovanom zborníku vedeckých prác.

Pozvánka

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Kvasinky sú pri výrobe vína jeho neodmysliteľnou súčasťou.
Zistite viac