11
August

registrácia|konferencia|Ekonomická kriminalita - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty 2017

Začiatok
11. aug. 2017 00.00 hod.
Koniec
15. sep. 2017 23.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Popis

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

popri tradičnej jesennej konferencii organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľujeme pozvať taktiež na nový formát vedeckeho podujatia, ktoré sme sa rozhodli premierovo zorganizovaf v nasledujúcom akademickom roku.

 
Katedra trestného práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach Vás pozýva na I. ročník celoštátnej virtuálnej vedeckej konferencie na tému: Ekonomická kriminalita - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty
 
dňa 27. 9. 2017 v konferenčnej miestnosti na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach s využitím technického zariadenia na prenos zvuku a obrazu: Huawei RP200 HUAWEI RP Series Room Presence.
 
Cieľ konferencie:
vedecká konferencia bude priestorom pre výmenu skrúseností a poznatkov, prezentáciu výsledkov vedeckých prác a otvorenú diskusiu v oblasti ekonomickej kriminality.

 

O prihlásenie Vás poprosíme v termíne najneskôr do 15. 9. 2017 a to prostredníctvom e-mailovej adresy martin.strkolec@upjs.sk.
Spolu s prihlásením si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie názvu príspevku a abstraktu v slovenskom jazyku.
 
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác. Príspevok bude potrebné zaslať v šablóne najneskôr do 20. 10. 2017 na e-mailovú adresu martin.strkolec@upjs.sk.
Šablóna bude účastníkom konferencie zaslaná po prihlásení sa na konferenciu. Rozsah príspevku max. 12 normostrán. Aktívna účasť na virtuálnej konferencii je podmienkou publikovania príspevku v recenzovanom zborníku vedeckých prác.

Pozvánka

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Malé vysokohorské jazerá sú naozaj citlivými indikátormi environmentálnych zmien.
Zistite viac