1
Jún

registrácia|sympózium|Právo - obchod - ekonomika 2017

Začiatok
01. jún. 2017
Koniec
22. sep. 2017
Miesto
Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
Mesto
Vysoké Tatry, Prešovský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Sympózium
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Popis

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV a Ústavom státu a práva AV ČR, v.v.i. si Vás pozývajú na medzinárodné sympózium

 

Právo - Obchod - Ekonomika

11. - 13. októbra 2017 v Hoteli Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry

 

Medzinárodné sympózium nadväzuje na dlhodobú tradíciu jesenných vedeckých konferencií konaných vo Vysokých Tatrách pravidelne už od prvej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia.

Sympózium predstavuje spojenie teórie a aplikačnej praxe, a tak na sympóziu sa stretávajú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia jednotlivých právnych profesií, zástupcovia bánk a orgánov štátnej a verejnej správy.

 

Organizátori sympóziá sa každoročne snažia programovým zameraním reflektovať na zásadné legislatívne zmeny ako v tuzemskej právne úprave, tak i v medzinárodnom a európskom právnom priestore. V ostatných mesiacoch rezonovali okrem iných dôležitých tém, i tieto okruhy vedeckých a legislatívnych problémov:

  1. Legislatívne zmeny v oblasti práva obchodných spoločností
  2. Jednotný digitálny trh – legislatívne a aplikačné otázky
  3. Rekodifikácia civilného procesného práva.

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v súvislosti s riešením grantového projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty a projektu APVV-0809-12 Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť rekodifikácie súkromného práva.

Cieľom sympózia je taktiež vytvorenie možnosti pre širšiu diskusiu týkajúcu sa frekventovaných otázok právnej vedy a praxe a zároveň vytvorenie priestoru pre neformálne stretnutia a diskusie.

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, anglický

 

Dôležité termíny:

  • 30.jún 2017 – registrácia účastníkov s aktívnou účasťou (prihláška) a odoslanie pracovných názvov príspevkov a abstraktov
  • 31.júl 2017 – odovzdanie príspevkov v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov

  • 31.august 2017 – úhrada konferenčného poplatku pre účastníkov s aktívnou účasťou vo výške 120 €

  • 22.september 2017 – registrácia účastníkov s pasívnou účasťou / sprievodných osôb

Stránka podujatia

Hore
Vedecká cukráreň video
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
TVT2020 súťaže
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ostrohák patrí do čeľade babôčkovité a je príbuzný našim dúhovcom a bielopásovcom z tej istej čeľade
Zistite viac