1
Jún

registrácia|cena|7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY (2017)

Začiatok
01. jún. 2017
Koniec
31. aug. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Popis

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny
Slovenská komora stavebných inžinierov
 
a zriaďovatelia
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 
vyhlasujú 7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017
 
Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.


Súťaže sa svojimi prácami môžu zúčastniť absolventi inžinierskeho štúdia technických univerzít, menovite ich fakúlt:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Materiálovotechnologická fakulta,
 
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta,
 
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

 

Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 28. februára 2018.
Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny vo výške:

  • Inžinierska cena 2017 - 800 Eur,
  • Čestné uznania – každá práca 400 Eur.

Dôležité termíny:
- zaslanie prihlášok do 31. augusta 2017,
- odovzdanie diplomových prác a úplnej dokumentácie (vrátane posterov) do 30. septembra 2017.

Viac informácií

Hore
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vlastnosť hydrogélov je udržať vlhkosť všade tam, kde je to potrebné a odstrániť ju, keď prekáža.
Zistite viac