1
Jún

registrácia|cena|7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY (2017)

Začiatok
01. jún. 2017
Koniec
31. aug. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Popis

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny
Slovenská komora stavebných inžinierov
 
a zriaďovatelia
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska,
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
 
vyhlasujú 7. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017
 
Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.


Súťaže sa svojimi prácami môžu zúčastniť absolventi inžinierskeho štúdia technických univerzít, menovite ich fakúlt:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Materiálovotechnologická fakulta,
 
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta,
 
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

 

Slávnostné oficiálne vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie ocenení s vernisážou výstavy všetkých diplomových prác za účasti ich autorov, vedúcich diplomových prác, známych osobností a ďalších hostí sa uskutoční do 28. februára 2018.
Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny vo výške:

  • Inžinierska cena 2017 - 800 Eur,
  • Čestné uznania – každá práca 400 Eur.

Dôležité termíny:
- zaslanie prihlášok do 31. augusta 2017,
- odovzdanie diplomových prác a úplnej dokumentácie (vrátane posterov) do 30. septembra 2017.

Viac informácií

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Okolo 920 druhov vyšších rastlín na Slovensku je nepôvodných.
Zistite viac