1
Máj

registrácia | konferencia | Materiál - Akustika - Priestor 2017

Začiatok
01. máj. 2017
Koniec
31. júl. 2017
Miesto
Informačno-vedecké centrum SLDK, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24
Mesto
Zvolen, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
TU vo Zvolene, SLDK vo Zvolene
Spoluorganizátori
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV – SKAS
Popis

Pozývame Vás na 12. medzinárodnú konferenciu

 

Materiál – Akustika – Priestor 2017

 

ktorá sa bude konať 12. - 14. septembra 2017 v priestoroch Informačno-vedeckého centra SLDK, Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24.

 

Hlavným cieľom konferencie

je výmena teoretických a praktických znalostí z rôznych oblastí akustiky, so zameraním najmä na vlastnosti špeciálnych výrobkov z dreva, stavebných materiálov a aktuálne problémy súvisiace s hlukom a vibráciami, ako i ich vplyv na ľudí a životné prostredie.

- Účastníci získajú najnovšie poznatky v tejto oblasti a informácie o navrhovaných a implementovaných riešeniach problémov prichádzajúcich z praxe vo vyššie zmienených oblastiach.

- Keďže účastníkmi sú učitelia univerzít, vedci a zástupcovia praxe, poznatky budú implementované do výukového procesu a nájdu uplatnenie  pri riešení výskumných problémov, alebo budú využité v praxi.

- Medzinárodný aspekt konferencie je dobrým predpokladom pre vznik a užšiu spoluprácu vo vede a výskume.

 

Hlavné témy konferencie

1) Akustika ako nástroj na skúmanie vlastností drava a materiálov

2) Hudobná a fyziologická akustika

3) Architekturálna a stavebná akustika

4) Hluk a jeho vplyv na človeka a životné prostredie

5) Uplatnenie akustiky vo vzdelávaní

6) Vlastnosti materiálov (akustické, zvukovoizolačné, protipožiarne)

7) Historické píšťalové organy

8) Nízko energetické trámové štruktúry

Rokovacie jazyky:  anglický, slovenský, český, poľský

 

Príspevky dodané do 15. 06. 2017, v SJ aj AJ v rozsahu max. 4 strany sumárne (2 strany v SK a 2 strany v AJ), po odporúčaní recenzentov a zaplatení konferenčného poplatku do 15. 07. 2017, budú publikované v časopise AKUSTIKA, ktorý je indexovaný v databáze SCOPUS.

 

Dôležité termíny:

zaslanie registračného formulára: 31. 7. 2017
zaslanie príspevku pre Peer-reviewed Proceedings: 7. 8. 2017
zaslanie abstraktu: 14. 8. 2017
 
Stránka podujatia

Súvisiace:

Podujatia
Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlavným hýbateľom výskumu kvarkovo-gluónovej plazmy je experiment.
Zistite viac