5
Máj

konferencia 22. medzinárodná AKUSTICKÁ KONFERENCIA 2017

Začiatok
05. máj. 2017
Koniec
30. máj. 2017
Miesto
Učebno-rekreačné zariadenie Stavebnej fakulty STU BA Kočovce
Mesto
Kočovce, Trenčiansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Spoluorganizátori
Slovenská akustická spoločnosť pri SAV, Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Popis

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV;
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia spolu s
Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty STU v Bratislave;
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV;
Slovenská komora stavebných inžinierov
 
organizuje 22. medzinárodnú AKUSTICKÚ KONFERENCIU.
 
Dátum konania: 29. 5. 2017 - 30. 5. 2017

Miesto konania: Učebno-rekreačné zariadenie SvF STU BA, 916 36 Kočovce
 
Konferencia je zameraná na oblasť znižovania hluku a kmitania v technickej praxi, technických zariadení budov (TZB), kotlových a vykurovacích sústav, kogeneračné jednotky (KGJ), ochranu človeka pred hlukom a kmitaním, stratégiu znižovania hluku a kmitania, akustiku prostredia, seizmické pôsobenie na konštrukcie, okolie a človeka, meranie a hodnotenie hluku a kmitania, materiály vo vibroakustike, normatívne a legislatívne dokumenty a smernice EU v ich aplikácii, ako aj na fyziologickú akustiku a iné oblasti akustiky.
 
Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení zašlite najneskôr do 23. mája 2017.

Viac informácií

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Počas konjunkcie je planéta Neptún nepozorovateľná, pretože vychádza a zapadá so Slnkom.
Zistite viac