2
Máj

výzva APVV Bilaterálna výzva Slovensko-Taiwan 2017

Začiatok
02. máj. 2017 00.00 hod.
Koniec
03. júl. 2017 12.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
APVV
Popis

APVV Bilaterálna výzva Slovensko-Taiwan 2017

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dňa 2.5.2017 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí podporujúcich vedeckovýskumnú spoluprácu medzi organizáciami Slovenskej republiky a Čínskej republiky (Taiwan).

 

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím nástrojov:

  • Príprava spoločných medzinárodných projektov
  • Príprava spoločných publikácií a iných výstupov
  • Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí
  • Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky
  • Zbieranie výskumných materiálov
  • Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 3.7.2017, 12:00

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu: najskôr 1.1.2018

Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu: 31.12.2019

 

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov na jeden projekt je limitovaný maximálnou sumou 8 000 EUR na celú dobu riešenia.

Kompletné informácie k výzve

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Na konci mladšej kamennej doby sa na scéne objavil prvý chemický prvok – meď.
Zistite viac