2
Máj

výzva APVV Bilaterálna výzva Slovensko-Taiwan 2017

Začiatok
02. máj. 2017 00.00 hod.
Koniec
03. júl. 2017 12.00 hod.
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
APVV
Popis

APVV Bilaterálna výzva Slovensko-Taiwan 2017

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) dňa 2.5.2017 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí podporujúcich vedeckovýskumnú spoluprácu medzi organizáciami Slovenskej republiky a Čínskej republiky (Taiwan).

 

Cieľom výzvy je nadviazanie novej a prehĺbenie už existujúcej vedeckovýskumnej spolupráce využitím nástrojov:

  • Príprava spoločných medzinárodných projektov
  • Príprava spoločných publikácií a iných výstupov
  • Aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí
  • Vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky
  • Zbieranie výskumných materiálov
  • Zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov

Dátum uzavretia výzvy: 3.7.2017, 12:00

Doba trvania projektov: maximálne 24 mesiacov

Začiatok riešenia projektu: najskôr 1.1.2018

Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu: 31.12.2019

 

Celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov na jeden projekt je limitovaný maximálnou sumou 8 000 EUR na celú dobu riešenia.

Kompletné informácie k výzve

Hore
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Farba predmetov závisí od svetla (elektromagnetického žiarenia), ktoré od nich prichádza.
Zistite viac