19
Máj

prednáška Vybrané zistenia z výskumu traumatizovaných adolescentných dievčat

Začiatok
19. máj. 2017 10.00 hod.
Koniec
19. máj. 2017 12.00 hod.
Miesto
LF UPJŠ, Trieda SNP 1, seminárna miestnosť na 2. poschodí, 4. sekcia
Mesto
Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ v Košiciach
Spoluorganizátori
výskumná sieť CoHeReNt
Popis

Ústav psychológie zdravia LF UPJŠ a výskumná sieť CoHeReNt Vás za podpory APVV pozýva na prednášku na pôde LF UPJŠ Košice
 
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.: Vybrané zistenia z výskumu traumatizovaných adolescentných dievčat.

 

V piatok 19.5. 2017 o 10:00 na Triede SNP 1 v Seminárnej miestnosti na 2. poschodí, 4. sekcia

 
Prof. Čermák pracuje na Psychologickom ústavu Akadémie vied ČR, prednáša tiež na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity a pôsobí aj na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Je autorom množstva kníh, napr. Lidská agrese a její souvislosti či Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. V monografii Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová skúma vzťah medzi kreativitou, psychickými poruchami a suicídiami.
Zaoberá sa naratívnou perspektívou v psychológii, kvalitatívnou  metodológiou, psychológiou umenia a projektívnymi metódami, v minulosti tiež psychológiou agresie. V súčasnej dobe sa venuje skúmaniu osobnosti extrémne traumatizovaných dievčat.

Pozvánka

Hore
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Úplné zatmenia Slnka umožňujú pozorovať korónu – najvrchnejšiu atmosféru Slnka.
Zistite viac