1
Február

konferencia SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2017

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
05. máj. 2017
Miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Popis

VIII. konferencia s medzinárodnou účasťou

SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

17. – 18. mája 2017, VÚVH v Bratislave

 

Tématické okruhy konferencie
•    normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
•    sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
•    kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
•    vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
•    legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.
 
Forma prezentácie na konferencii
1)    prednáška,
2)    posterová prezentácia,
3)    firemná prezentácia,
4)    reklama v zborníku.

 

Dôležité termíny

20. 01. 2017 oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok
06. 02. 2017 oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie pokynov na  vypracovanie rukopisov
07. 04. 2017 konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
05. 05. 2017 uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
17. – 18. 5. 2017 termín konferencie

Stránka podujatia

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Piesok môže mať tisíce, ale aj milióny rokov.
Zistite viac