1
Február

konferencia SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2017

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
05. máj. 2017
Miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri VÚVH Bratislava
Popis

VIII. konferencia s medzinárodnou účasťou

SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

17. – 18. mája 2017, VÚVH v Bratislave

 

Tématické okruhy konferencie
•    normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
•    sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
•    kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
•    vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
•    legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.
 
Forma prezentácie na konferencii
1)    prednáška,
2)    posterová prezentácia,
3)    firemná prezentácia,
4)    reklama v zborníku.

 

Dôležité termíny

20. 01. 2017 oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok
06. 02. 2017 oznámenie autorom o prijatí  príspevkov a  zaslanie pokynov na  vypracovanie rukopisov
07. 04. 2017 konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov  do zborníka
05. 05. 2017 uzávierka  záväzných prihlášok na  konferenciu
17. – 18. 5. 2017 termín konferencie

Stránka podujatia

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Vo Vysokých Tatrách je evidovaných okolo 230 glaciálnych jazier.
Zistite viac