1
Marec

výzva Projekty MTF STU v Bratislave

Začiatok
01. mar. 2017
Koniec
30. apr. 2017
Miesto
MTF STU so sídlom v Trnave
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Materiálovotechnologická fakulta STU
Popis
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Inkubátor nápadov a myšlienok“.
Minimálny rozpočet projektu: 500,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 3 000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. 6. 2017
Koniec riešenia projektu: 31. 05. 2018

Účel poskytnutia g rantu

Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých alebo technických) projektov mladých výskumníkov. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Týmto sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti
Hore
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Medzi najvýznamnejšie diela krajinnej architektúry patria bez pochýb záhrady a parky.
Zistite viac