1
Marec

výzva Projekty MTF STU v Bratislave

Začiatok
01. mar. 2017
Koniec
30. apr. 2017
Miesto
MTF STU so sídlom v Trnave
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Materiálovotechnologická fakulta STU
Popis
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Inkubátor nápadov a myšlienok“.
Minimálny rozpočet projektu: 500,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 3 000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. 6. 2017
Koniec riešenia projektu: 31. 05. 2018

Účel poskytnutia g rantu

Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých alebo technických) projektov mladých výskumníkov. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Týmto sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti
Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Stromová kôra v sebe skrýva zdraviu prospešné látky.
Zistite viac