1
Marec

výzva Projekty MTF STU v Bratislave

Začiatok
01. mar. 2017
Koniec
30. apr. 2017
Miesto
MTF STU so sídlom v Trnave
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Materiálovotechnologická fakulta STU
Popis
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) STU v Bratislave so sídlom v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu „Inkubátor nápadov a myšlienok“.
Minimálny rozpočet projektu: 500,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 3 000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 1. 6. 2017
Koniec riešenia projektu: 31. 05. 2018

Účel poskytnutia g rantu

Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých alebo technických) projektov mladých výskumníkov. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústrediť sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. Týmto sa vytvorí priestor pre rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti
Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Určité zmeny črevnej mikroflóry môžu byť spojené s rozvojom chronických chorôb.
Zistite viac