19
Apríl

prednáška zo série Teach In (2017-04)

Začiatok
19. apr. 2017 13.00 hod.
Koniec
19. apr. 2017 16.00 hod.
Miesto
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Spoluorganizátori
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava; vydavateľstvo Portál Slovakia
Popis

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, študenti.
 
Výskumní zamestnanci Ústavu pedagogických vied a štúdií v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a vydavateľstvom Portál Slovakia vás srdečne pozývajú na ďalšiu zo série prednášok spojených s diskusiou Teach IN.

 
Prednášajúcim hosťom bude Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.  z Fakulty humanitných štúdií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, autorka publikácie Hra a její využití v předškolním vzdělávání a ďalšie.

 
Prednáška spojená s diskusiou venovaná téme Možnosti didaktického podporovania spontánnej hry detí sa uskutoční dňa 19. 04. 2017 medzi 13.00 až 16.00 hod. na Račianskej 59, v miestnosti R 125.

Pozvánka

Viac informácií

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Quark_2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Žalostnými piesňami a spevmi Phurikane giľa vyjadrujú Rómovia žiale, bolesti, smútky, no i prehrešky
Zistite viac