31
Marec

súťaž Konferencia Junior Internet 2017 - vyhodnotenie

Začiatok
31. mar. 2017 11.00 hod.
Koniec
01. apr. 2017 15.00 hod.
Miesto
FIIT STU V Bratislave, Ilkovičova 2
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4
Spoluorganizátori
FIIT STU; Európska komisia
Popis

V prvom kole hodnotenia súťaže Junior Internet bolo prijatých 272 prác. Z nich sa 62 zúčastní súťažnej konferencie vo FIIT STU v Bratislave.

 

31.3.2017 - piatok
11:00 - 12:30     otvorenie konferencie, prezentácie
12:30 - 13:30     obed
13:30 - 18:30     prezentácie

1.4.2017 - sobota
08:30 - 11:30     prezentácie
11:30 - 12:00     obed
12:00 - 14:00     prednášky
14:00 - 15:00     vyhodnotenie

 
Súťažné projekty hodnotí odborná porota celkovo v šiestich kategóriách:

 
JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, vlastných vyvinutých/naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
 
JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete.
 
JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu má predpísaných minimálne 1000 znakov a musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Tento ročník JUNIOR INTERNETU je špeciálny aj vďaka téme Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Študenti môžu v rámci tejto kategórie napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Dôležité je ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu – finále, kde svoje projekty verejne odprezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.
 
JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová či programátorská časť, ale obsah a forma.
 
JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
 
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

 

Stránka podujatie

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Ľudské oko má rozlíšenie 578 megapixelov.