31
Marec

súťaž Konferencia Junior Internet 2017 - vyhodnotenie

Začiatok
31. mar. 2017 11.00 hod.
Koniec
01. apr. 2017 15.00 hod.
Miesto
FIIT STU V Bratislave, Ilkovičova 2
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4
Spoluorganizátori
FIIT STU; Európska komisia
Popis

V prvom kole hodnotenia súťaže Junior Internet bolo prijatých 272 prác. Z nich sa 62 zúčastní súťažnej konferencie vo FIIT STU v Bratislave.

 

31.3.2017 - piatok
11:00 - 12:30     otvorenie konferencie, prezentácie
12:30 - 13:30     obed
13:30 - 18:30     prezentácie

1.4.2017 - sobota
08:30 - 11:30     prezentácie
11:30 - 12:00     obed
12:00 - 14:00     prednášky
14:00 - 15:00     vyhodnotenie

 
Súťažné projekty hodnotí odborná porota celkovo v šiestich kategóriách:

 
JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, vlastných vyvinutých/naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.
 
JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete.
 
JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu má predpísaných minimálne 1000 znakov a musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Tento ročník JUNIOR INTERNETU je špeciálny aj vďaka téme Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

Študenti môžu v rámci tejto kategórie napísať úvahu, esej, poviedku, príbeh, reportáž, rozhovor či báseň, žáner je ľubovoľný. Dôležité je ukázať fantáziu, rozhľad a názor na danú tému. Autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu – finále, kde svoje projekty verejne odprezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.
 
JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová či programátorská časť, ale obsah a forma.
 
JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
 
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.

 

Stránka podujatie

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pohlavnosť sa u živých organizmov objavuje až na určitom stupni fylogenetického vývoja.
Zistite viac