1
Február

výzva Štipendiá COLAS - MAEE 2017/2018

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
31. mar. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
Popis

Štipendiá COLAS - MAEE: akademický rok 2017/2018
 

Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (v ponuke sú viaceré školy).

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:

- Mať slovenské občianstvo;

- Byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore stavebné inžinierstvo alebo architektúra;

- Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2).

 

Žiadosť

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

- Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ;

- Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra.

- žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 31. marca 2017

 

Výhody vyplývajúce zo štipendia

- Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj  zdravotného poistenia;

- Povinná prax v spoločnosti COLAS (podmienka sine qua non pre udelenie štipendia)

- Stáž v spoločnosti Cesty Nitra alebo ISK

- Štatút štipendistu francúzskej vlády a z neho vyplývajúce výhody (zabezpečenie ubytovania, oslobodenie od zápisného, nákup odbornej literatúry atď).

 Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Schizofrénia je duševná porucha, ktorou trpí až jedno percento ľudí.
Zistite viac