1
Február

výzva Štipendiá COLAS - MAEE 2017/2018

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
31. mar. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Francúzsky inštitút na Slovensku, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava
Popis

Štipendiá COLAS - MAEE: akademický rok 2017/2018
 

Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (v ponuke sú viaceré školy).

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:

- Mať slovenské občianstvo;

- Byť minimálne v prvom ročníku magisterského štúdia (4. ročník po maturite) v odbore stavebné inžinierstvo alebo architektúra;

- Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2).

 

Žiadosť

Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

- Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ;

- Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra.

- žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 31. marca 2017

 

Výhody vyplývajúce zo štipendia

- Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj  zdravotného poistenia;

- Povinná prax v spoločnosti COLAS (podmienka sine qua non pre udelenie štipendia)

- Stáž v spoločnosti Cesty Nitra alebo ISK

- Štatút štipendistu francúzskej vlády a z neho vyplývajúce výhody (zabezpečenie ubytovania, oslobodenie od zápisného, nákup odbornej literatúry atď).

 Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Fibrinogen Martin je mutácia vrodenej poruchy fibrinogénu a patrí medzi vzácne poruchy zrážania krvi
Zistite viac