1
Február

výzva Mladí výskumníci

Začiatok
01. feb. 2017 00.00 hod.
Koniec
01. mar. 2017 13.00 hod.
Miesto
fakulty Slovenskej technickej univerzity
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
STU v Bratislave
Popis

V súlade so Smernicou č. 12/2012 - N rektor STU vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov.

 

Termín vyhlásenia výzvy: 1. február 2017
Termín na predkladanie žiadostí: 1. marec 2017, 13.00 hod.
Minimálny rozpočet projektu: 200,- Eur
Maximálny rozpočet projektu: 1.000,- Eur
Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 120.000,- Eur
Predpokladaný začiatok riešenia projektu: 22. marec 2017
Koniec riešenia projektu: 31. december 2017

 

Oprávnenými žiadateľmi sú osoby, ktoré neprekročili ku dňu podania žiadosti vek 30 rokov a sú:
 
-  študentmi dennej formy študijného programu tretieho stupňa a/alebo

-  vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU na ustanovený týždenný pracovný čas do 3 rokov po skončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.)
 
V prípade, že sa žiadateľ uchádza opakovane o poskytnutie grantu, žiadosť môže podať iba v prípade kladného vyjadrenia vedúceho pracoviska ku grantu poskytnutému v predchádzajúcom roku. Žiadateľ môže získať grant v zmysle Smernice spolu dvakrát.

Viac informácií

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
QUARK
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
M. Hell sa v roku 1755 z poverenia Márie Terézie stal riaditeľom Viedenskej univerzitnej hvezdárne.
Zistite viac