30
Január

konferencia Nitrianske štatistické dni 2017

Začiatok
30. jan. 2017
Koniec
28. feb. 2017
Miesto
Katedra matematiky Fakulty Prírodných vied UKF v Nitre, Rázusova 9
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, Bratislava
Spoluorganizátori
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Štatistický úrad SR
Popis

V dňoch 16.-17. marca 2017 sa na Katedre matematiky FPV UKF v Nitre uskutoční konferencia Nitrianske štatistické dni 2017. Konferencia sa koná pod záštitou dekana FPV UKF v Nitre prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Nitrianske štatistické dni 2017 sú organizované Katedrou matematiky FPV UKF v Nitre v spolupráci so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Pracoviskom Štatistického úradu v Nitre.

 

Tematické okruhy konferencie

  •     Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi
  •     Aplikácie štatistických metód v pedagogickom výskume
  •     Aktuálne otázky a problémy vyučovania štatistiky
  •     Metodológia a prax zberu štatistických údajov
  •     Regionálna štatistika
  •     Matematická štatistika a pravdepodobnosť
  •     Aplikovaná matematika

Prihlášku na Nitrianske štatistické dni prosíme zaslať elektronicky do 28. 02. 2017.

Vložné: 15 € treba uhradiť na účet SŠDS do 28. 2. 2017.

Pozvánka

Informácie

Stránka konferencie

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Teória relativity určuje farbu zlata
Zistite viac