17
Január

konferencia Geosyntetika 2017

Začiatok
17. jan. 2017 00.00 hod.
Koniec
08. feb. 2017 23.59 hod.
Miesto
SvF Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, Aula 6
Mesto
Žilina, Žilinský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Popis

Geosyntetika 2017

Vážené dámy a páni,
v dňoch 16. - 17. februára 2017 sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 11. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách.

Konferenciu pod záštitou dekana SvF prof. Ing. Josefa Vičana, CSc. pripravujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt)  a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH),

v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou geosyntetickou spoločnosťou (SGS), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS).

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

Dôležité dátumy:

- Zasielanie abstraktov, námetov a otázok                23. 01. 2017
- Prihlásenie prednášok a zaslanie príspevkov         31. 01. 2017
- Odoslanie záväzných prihlášok, platba vložného  08. 02. 2017
- Rokovanie konferencie                                      16. - 17. 02. 2017

Viac informácií

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najviac bielkovín obsahuje telo rýb, plodov mora a hmyzu.
Zistite viac