17
Január

konferencia Geosyntetika 2017

Začiatok
17. jan. 2017 00.00 hod.
Koniec
08. feb. 2017 23.59 hod.
Miesto
SvF Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, Aula 6
Mesto
Žilina, Žilinský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline
Popis

Geosyntetika 2017

Vážené dámy a páni,
v dňoch 16. - 17. februára 2017 sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 11. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách.

Konferenciu pod záštitou dekana SvF prof. Ing. Josefa Vičana, CSc. pripravujú spoločne Katedra geotechniky SvF (KGt)  a Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH),

v spolupráci so slovenskou pobočkou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS Slovakia), Slovenskou geosyntetickou spoločnosťou (SGS), Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI), Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a Slovenskou cestnou spoločnosťou (SCS).

Na konferencii s medzinárodnou účasťou budú prezentované najnovšie poznatky z využívania geosyntetických výrobkov v dopravnom staviteľstve, najmä pri navrhovaní, výstavbe a rekonštrukcii dopravných a environmentálnych stavieb. Zároveň by mali byť účastníci konferencie oboznámení s najnovšími poznatkami z oblasti legislatívy a normotvornej činnosti, výskumu a vývoja, vzdelávania a využívania nových technológií.

Dôležité dátumy:

- Zasielanie abstraktov, námetov a otázok                23. 01. 2017
- Prihlásenie prednášok a zaslanie príspevkov         31. 01. 2017
- Odoslanie záväzných prihlášok, platba vložného  08. 02. 2017
- Rokovanie konferencie                                      16. - 17. 02. 2017

Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Pesticídy zo skupiny neonikotínoidov sú pre včely rizikové.
Zistite viac