13
December

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Začiatok
13. dec. 2016 00.00 hod.
Koniec
28. feb. 2017 23.55 hod.
Miesto
Slovenská Republika
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Ministerstvo kultúry SR
Popis

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.
Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.


Výzva je zameraná na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Viac informácií

Ministerstvo kultúry SR

Hore
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Cievy v ľudskom tele by mohli obísť našu zemeguľu na rovníku dvakrát.
Zistite viac