13
December

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Začiatok
13. dec. 2016 00.00 hod.
Koniec
28. feb. 2017 23.55 hod.
Miesto
Slovenská Republika
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Ministerstvo kultúry SR
Popis

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.
Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.


Výzva je zameraná na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Viac informácií

Ministerstvo kultúry SR

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Od 20. mája 2019 sa základná jednotka hmotnosti odvodzuje od pevnej hodnoty Planckovej konštanty.
Zistite viac